İnsan Kaynakları

Kariyer Politikası

ik-icerikŞirketimizin hedeflerine ulaşmasının ve gelişmesinin en önemli unsurunun insan kaynağı olduğu bilincinden hareketle, insan kaynakları politikaları aşağıda özetlenen ilkelere dayanır.

  • Görevin yetkinliğine uygun nitelikte insan seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek,
  • Şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda ortaya çıkacak yönetici ihtiyacını içeriden karşılamaya yönelik insan kaynakları uygulamalarını geliştirmek,
  • Şirketteki mevcut insan kaynakları kalitesini arttırmak; yönetici ihtiyacında en az lisans mezunu ve yüksek lisans yapmış kişileri yönetici olarak sisteme kazandırmak, mavi yakalı personel ihtiyacında en az lise mezunu adayları şirkete kazandırmak,
  • Şirketteki mevcut insan kaynağının uluslar arası alanda çalışma yapabilmeleri için ihtiyaç olan beyaz yakalı personellerin yabancı dil bilgilerini geliştirmek, işe alımlarda yabancı dil bilen adayları şirkete kazandırmak,
  • Tüm şirket çalışanlarına yeteneklerini ve becerilerini kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri çalışma ortamı sağlamak,
  • Şirket çalışanlarına şirketin hedefi ve personelin kariyer planına göre şirket içi ve şirket dışı eğitim ve gelişim olanaklarını sağlamak,
  • Şirket içinde iletişim ve ekip çalışmasına ortam sağlamak,
  • Başarıyı teşvik eden ve ödüllendiren sistemler geliştirmek ve uygulamak,
  • Yukarıdaki tüm uygulamalarda etik kurallar ve fırsat eşitliğinin istisnasız uygulanmasını sağlamak.