Rekabet ortamında, müşteri isteklerinin yerine getirilmesi , aynı zamanda kaliteli, güvenilir olması ve servis hizmetlerinin karşılanması da “mobila” olarak önem verilen bir standarttır. Yaygın servis ağı ile müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak temel amaçlarımızdan biridir.

Çevreye uyumlu malzeme ve teknoloji kullanarak kirlenmenin önüne geçilmesi ve gelecek nesillere temiz ve yaşanır bir çevre bırakılması temel amaçlarımızdandır. Çalışanlarımızın sağlığı ve iş güvenliği ile riskleri ve iş kazalarını azaltmak, tüm çalışanlarımızın tüm kalite yönetim sistemlerine katılımını sağlamak ve verilecek eğitimlerle bilinçlendirmek firma politikamızdır.